Nasz plac spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury nt. szkolenia i egzaminowania.

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK
Plac manewrowy do nauki jazdy
Szkolenie Kierowców Refleks 3