Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w stanowiska komputerowe, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Podręczniki:Pytania testowe
Prawo jazdy dla każdego
Kodeks drogowy


Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów,  z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, klimatyzację, dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.